AIM GLOBAL - HORNET'S

Kung Maganda ang Aim Global bakit hindi lahat sumasali?